Návštěvnická sezona 2023 v Národním muzeu v přírodě – novinky a zajímavosti

Návštěvnická sezona ve složkách Národního muzea v přírodě začíná a přináší několik zajímavostí a novinek.  Letošní rok je pro muzeum ohraničen několika důležitými mezníky – otevřením prvních objektů nově budovaného areálu Kolibiska (Valašské muzeum v přírodě),  otevřením nové stále expozice chmelařství (Muzeum v přírodě Zubrnice) a otevřením stále expozice lnářství spojené s funkční tkalcovskou dílnou  (Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec).

„I v letošním roce máme pro všechny návštěvníky připravené MUZEJNÍ PRVNÍ ČTVRTKY. V roce 2023 je volný vstup první čtvrtek v měsících květnu, červnu a září, dle běžné otevírací doby jednotlivých muzeí. Webová prezentace byla obohacena o virtuální prohlídky vybraných objektů jednotlivých muzeí (Muzeum v přírodě Zubrnice dokončí v letošním roce).  V případě Valašského muzea v přírodě a Muzea v přírodě Vysočina si zde můžete koupit on-line vstupenky. To přináší úsporu času pro samotné návštěvníky, především při větších programech či vyšší návštěvnosti.   Na17. června připravují všechny složky Národního muzea v přírodě společný program „Národní muzeum v přírodě Vás zve“ tentokrát v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích u Olomouce, který přinese představení jednotlivých regionů, v nichž se muzea nacházejí.  S ohledem na celkovou situaci (především stoupající ceny veškerých energií) jsme byli nuceni mírně navýšit ceny vstupného v jednotlivých muzeích a areálech, řádově o 8 – 10 % za vstupenku pro osobu,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Za pomyslný vrchol letošní sezony v Hanáckém muzeu v přírodě pokládáme společný program všech organizačních složek Národního muzea v přírodě, který se uskuteční v Příkazích 17. 6. 2023. Součástí dne bude i slavnostní otevření výstavy s názvem Zranitelné stavební dědictví,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí muzea. Po celou sezónu (pozn. květen víkendy a státní svátky, červen až září otevřeno denně mimo pondělí) je pro návštěvníky připraveno několik zajímavých programů s tematikou úzce spjatou se samotným muzeem či regionem – lidové stavitelství, hanácké kroje, žně či vánoční program. Pro malé návštěvníky je připraven oblíbený bohatý program – Koniny. Především jim je věnován i měsíc červen, kdy je připraven interaktivní vzdělávací program pro školní a předškolní děti se zaměřením na lidová řemesla a zvyky. Počátkem listopadu Hanácké muzeum v přírodě uspořádá XVII. konference o lidové kultuře na Hané – setkání odborné i laické veřejnosti nad novými poznatky národopisné oblasti Hané.

Muzeum v přírodě Zubrnice již od února ožilo edukačními programy pro školy, které seznamují děti s masopustními a velikonočními zvyky, tradicemi a obyčeji. Samotná návštěvnická sezóna byla slavnostně zahájena během prvního dubnového víkendu akcí Velikonoce v Zubrnicích. Během tohoto víkendu vstoupil do své jubilejní 30. sezony i spolek Zubrnická museální železnice, který provozuje oblíbenou lokální dráhu z Ústí nad Labem do Zubrnic. V tyto dny je návštěvníkům otevřená nová stále expozice chmelařství v objektu čp. 61. Ta nám představí vliv pěstování chmele na zdejší krajinu, domy i obyvatele. V souvislosti s otevřením expozice došlo ke změně struktury jednotlivých návštěvnických okruhů, o čemž jsou návštěvníci předem informováni na webových stránkách a sociálních sítích muzea. Pokračujeme v představování současného výtvarného umění regionu – v kostele sv. Maří Magdaleny a v Domě z Loubí se v letošním roce uskuteční celkem 5 sezonních výstav s touto tematikou.   Do stabilní programové nabídky muzea se v letošním roce vrací po „přestávce“ opět oblíbený květnový zubrnický jarmark,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo pro své návštěvníky opět bohatou sezónu. „Jednou z novinek letošní roku je společný program Muzea v přírodě Vysočina a Muzea loutkářských kultur Chrudim. V rámci spolupráce se chrudimské loutky představí na Veselém Kopci i v Betlémě s programem „Loutky míří na Veselý Kopec a do Betléma“ doplněným o „loutkářský medvědí workshop“. Během sezony mohou návštěvníci tradičně zhlédnout několik tematických výstav. Na Veselém Kopci bude pokračovat výstava k padesáti letům muzea „Půlstoletí s vámi“. Doplní ji nová výstava „Příběhy z depozitáře“ věnovaná zajímavým sbírkovým předmětům s poutavými příběhy. Obě výstavy se nacházejí ve statku z Mokré Lhoty.  V hlineckém Betlémě si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu prací žáků ZUŠ Hlinsko a především výstavu „Probuzený poklad aneb výroba žinylkových textilií na Hlinecku“ věnovanou historii a současnosti výroby žinylkové tkaniny. Výstavu připravuje muzeum ve spolupráci s Nositelem tradice Josefem Fidlera a módní návrhářkou Beatou Rajskou. Na celý rok muzeum připravilo řadu oblíbených programů – Hrnčířská sobota (13. 5.), Veselokopecký jarmark (15.-16. 7.), Jak se dříve hospodařilo (12.-13. 8.), Posvícení (2. 9.), Bramborová sobota (7. 10.). Díky zdařilé opravě technologie veselokopeckého mlýna mohou návštěvníci opět vidět přípravu mlecích kamenů ručním křesáním, autentický postup mletí obilí i výrobu krup a letos poprvé také experimentální bělení lněného plátna v objektu jediné dochované záhřivky v České republice. Programy se uskuteční v červnu a září. Rok zakončí tradiční vánoční programy na Veselém Kopci i v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Pro návštěvníky připravuje muzeum také novou expozici kovotlačitelství a zámečnictví v domku čp. 161 a stálou expozici betlémů v domku čp. 466, obojí v Betlémě. Na návštěvníky Veselého Kopce čeká od září zcela nová stálá expozice o pěstování a zpracování lnu včetně funkční tkalcovské dílny. Ta bude umístěná v půdních prostorách opravené původní usedlosti Pilných čp. 4. Tato expozice rozšíří sérii návštěvníky vyhledávaných komentovaných prohlídek na téma len na Veselém Kopci. Stejně jako v loňském roce si návštěvníci budou moci prohlédnout a poslechnout komentovanou prohlídku expozičního objektu vodního hamru ve Svobodných Hamrech, a to na Den muzeí 18. 5. a dále vždy poslední čtvrtek v měsíci od května do září. Nezapomínáme ani na již tradiční Den architektury (27. 5.) a Betlémskou muzejní noc ( 15.9.). Oba programy proběhnou v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Kromě běžně nabízených edukačních programů jsme nově připravili také speciální zážitkový program pro školy v měsíci červnu (6.-8. června), který se bude odehrávat v jednotlivých expozičních objektech hlineckého Betléma.

Ve Valašském muzeu v přírodě se v letošním roce můžou pochlubit novým expozičním objektem. Hájovna z Valašské Bystřice je první dokončenou stavbou nově vznikajícího areálu Kolibiska. Pro veřejnost bude slavnostně otevřena 11. 5. 2023 v 11:00. Dále připravuje na 50 programů, 3 folklorní festivaly, 10 edukačních pořadů, 4 výstavy a 7 náboženských obřadů. „Sezona bude opět ve znamení folkloru. Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti 2023 naváže na nedávné ročníky, kdy do Rožnova pravidelně přijížděly folklorní soubory z různých koutů světa. Návštěvnici muzea se mohou nově těšit na cyklus pořadů Městečko žije, v němž se během všedních dnů od června do srpna představí cimbálové muziky nejen z Valašska. Rozmanitou nabídku doplní nové výstavy – Jaroňci, umění a srdce Valašska a Valašský Slavín – paměť kraje,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. Zpestřením hlavní sezony, mimo dlouhodobě plánovaných akcí, budou např. prázdninové hraní a tvoření, čtení pohádek, bylinkové procházky ve Valašské dědině, prohlídka pro rodiny s dětmi Co to mečí, co to bečí, musá to byť gajdy nečí Valašskou dědinou či příběhová hra v Dřevěném městečku. Celkem jedenáctkrát si budou moci návštěvnici prohlédnout muzeum zdarma. Navazuje se tak na úspěšný návštěvnický bonus v podobě volného vstupu ve vybraných dnech do areálů muzea. Každý první čtvrtek v měsíci květen, červen a září mohou návštěvníci zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří muzejních areálů (4. 5., 1. 6., 7. 9.). Ke slavnostnímu otevření nové Hájovny je volný vstup do areálu Valašské dědiny (11. 5.). Podobně jako v předchozích letech je i letos volný vstup na Den muzeí (18. 5.), Noc kostelů (2. 6.) a Běh rodným krajem Emila Zátopka (16. 9.). Pro děti bude volný vstup na Slabikář řemesel (27. 5.), Podzimní putování s broučky (22. 9.), Koncert ke Dni seniorů (28. 9.) a Mikulášský podvečer (5. 12.). V platnosti zůstává široká škála slev. Nadále platí permanentka do všech areálů muzea za 500 Kč pro 10 jednorázových vstupů. Slevu poskytujeme držitelům karet Beskydy Valašsko Card a Regionpartner.

 

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka