Návštěvnická sezóna 2022 v Národním muzeu v přírodě – novinky a zajímavosti

Návštěvnická sezóna ve složkách Národního muzea v přírodě začíná a přináší několik zajímavostí a novinek.  Letošní rok je pro muzeum ohraničen několika důležitými mezníky – otevřením transferované stodoly ze Skaličky pro veřejnost (Hanácké muzeum v přírodě) a výročím 50 let založení Muzea v přírodě Vysočina.

„I v letošním roce máme pro všechny návštěvníky připravené MUZEJNÍ PRVNÍ ČTVRTKY. Od května do září je ve všech muzeích první čtvrtek v měsíci volný vstup, dle běžné otevírací doby jednotlivých muzeí. Zároveň od 1. dubna mají vstup do všech našich muzeí zdarma ukrajinští uprchlíci, na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.  Před hlavní turistickou sezónou byla spuštěna německá podoba www.nmvp.cz a v případě Valašského muzea v přírodě a Muzea v přírodě Vysočina si zde můžete koupit on-line vstupenky. To přináší úsporu času pro samotné návštěvníky, především při větších programech či vyšší návštěvnosti.   Na 2. červenec připravují všechny složky Národního muzea v přírodě společný program „Národní muzeum v přírodě Vás zve“ (v památkové rezervaci Betlém Hlinsku, Muzeum v přírodě Vysočina), který přinese představení jednotlivých regionů, v nichž se muzea nacházejí.  S ohledem na celkovou situaci (především stoupající ceny veškerých energií) jsme byli nuceni mírně navýšit ceny vstupného v jednotlivých muzeích a areálech, řádově o 20 Kč za vstupenku pro osobu,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Za pomyslný vrchol sezóny lze v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích v letošním roce považovat slavnostní otevření transferované unikátní roubené stodoly ze Skaličky u Hranic, jejíž nejstarší prvky jsou dendrochronologicky datovány do období kolem roku 1560, což z ní činí jeden nejstarších podobných objektů na území ČR. Stodola bude pro veřejnost slavnostně otevřena od 28. 5. 2022, kde zároveň mohou navštívit muzeum zdarma, poslechnout si výklad o samotné stodole a jejím transferu či strávit příjemné odpoledne,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí muzea. Po celou sezónu (pozn. květen víkendy, červen až září otevřeno denně mimo pondělí) je pro návštěvníky připraveno několik zajímavých programů s tematikou úzce spjatou se samotným muzeem či regionem – hliněné stavitelství, hanácké kroje, žně či vánoční program. Pro malé návštěvníky – děti – je připraven oblíbený bohatý program – Koniny. Především jim je věnován i měsíc červen, kdy je připraven interaktivní vzdělávací program pro školní a předškolní děti se zaměřením na lidová řemesla a zvyky.

Muzeum v přírodě Zubrnice již od února ožilo edukačními programy pro školy, které seznamují děti s masopustními, velikonočními zvyky, tradicemi a obyčeji. Samotná návštěvnická sezóna byla slavnostně zahájena 2. dubna otevřením výstavy v domě z Loubí „Proutí v řemesle, designu  a umění“.  Výstav je pro letošní rok připraveno několik -  prostor kostela sv. Maří Magdalény zaplní umělecká díla grafičky Evy Macekové či figurálního malíře Martina Kuriše. V letním období pak přiblíží návštěvníkům výstava „Dráteník na vsi“ historii  i současnost  drátenického řemesla. Kurátor technických sbírek oživí 30. července prohlídku vodního mlýna programem „Když to v mlýně všechno klape“, např. prozradí, proč mlynář tajil, kdy křeše mlecí kameny. Po dlouhé době limitujících Covid opatření připravují zaměstnanci muzea s chutí tematické dny: Myslivecký, Poutní procesí, Páru v muzeu či velké víkendové akce - Velikonoce v Zubrnicích, Podzim na vesnici, Vánoce. Součástí programu Velikonoce v Zubrnicích 9. dubna bylo slavnostní předání ocenění Zlatý džbánek za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Vysočina slaví v letošním roce 50 let výročí od svého založení. Pro návštěvníky je připravena bohatá sezóna. „Jednou z novinek letošní sezóny je to, že na Den muzeí 18. 5. a dále během volných prvních čtvrtků v měsíci si návštěvníci budou moci prohlédnout a poslechnout komentovanou prohlídku expozičního objektu vodního hamru ve Svobodných Hamrech, který je běžně pro návštěvníky uzavřen.  V průběhu sezóny mohou návštěvníci zhlédnout několik výstav. Od 15. 4. bude na Veselém Kopci otevřena výstava k padesáti letům muzea nazvaná Půlstoletí s vámi a pokračovat bude výstava Masopustní obchůzky z Hlinecka. Obě výstavy se nacházejí ve statku z Mokré Lhoty.  Od července do října je doplní výstava Krásná práce – tradiční řemesla očima studentů Ateliéru grafického designu VOŠ Scholastika v Betlémě v Hlinsku. Na celý rok muzeum připravilo řadu oblíbených programů – Hrnčířská sobota (15. 4.), Devatero řemesel aneb od vlákna ke košili (4. 6.), Veselokopecký jarmark (16.-17.7.), Vezmi cep, pojď na mlat (13. 8.), Posvícení (3. 9.), Bramborová sobota (1. 10.). Rok zakončí tradiční vánoční programy na Veselém Kopci i památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Hlavní program k 50. výročí založení muzea se uskuteční 2. 7. v hlineckém Betlémě pod názvem Národní muzeum v přírodě vás zve. Na něm se představí všechna 4 muzea v přírodě, která jsou součástí Národního muzea v přírodě. Pro návštěvníky připravuje muzeum také novou expozici klempířství, kovotlačitelství a zámečnictví v objektu čp. 161 v Betlémě. Ta bude otevřena v červenci. I v letošním roce budou pokračovat investiční činnosti na půdě muzea –  na Veselém Kopci bude opravena původní usedlost čp. 4 včetně nové šindelové střechy. Nové vodní kolo a zprovozněné mlýnské složení přibude u veselokopeckého mlýna, a to již na letní návštěvnickou sezonu. Návštěvníci tak budou moci po dlouhých letech opět spatřit technologii mletí a vaření povidel. Letošní rok bude také ve znamení lnu, od vysetí, přes jeho zpracování v sušce lnu až po lisování lněného oleje ve vodní olejně. V jarních a podzimních měsících bude probíhat v celém areálu Veselého Kopce rovněž výsadba historických odrůd ovocných stromů, které byly typické pro oblast Vysočiny,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Ve Valašském muzeu v přírodě se připravuje pro letošní rok na 50 programů, 3 folklorní festivaly, 1 hudební festival, 10 výchovně-vzdělávacích pořadů, 2 výstavy a 7 náboženských obřadů. „V rámci zvýšení návštěvnického komfortu jsme pro návštěvníky připravili několik novinek. V letošním roce si připomínáme 40 let od otevření nejmladšího areálu muzea, kterým je Mlýnská dolina. Ta byla nově doplněna o vybudování vodovodního řadu a objektu WC, areál tak nyní můžeme více využívat při přípravě programů. Po dvou letech bude oživen v neděli
10. 7. v
 rámci programu Sklářský den. Pro příznivce elektrokol jsme zřídili nabíjecí stanici v přístřešku u vstupní budovy Sušáku, kde si cyklisté mohou během prohlídky dobít svá kola.
V jednotlivých areálech jsme pro lepší orientaci aktualizovali mapy. Objekty Dřevěného městečka dostaly nové popisky s
 QR kódy, díky kterým si návštěvník může prohlédnout historické fotografie staveb na svém původním místě či v době jejich přestavby. Dále se těšíme, že budeme moci otevřít novou výstavu Pěkné kvítí z bílých nití a zrealizovat plánovanou programovou skladbu Valašského roku 2022,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. Ke 100. výročí narození olympijského vítěze Emila Zátopka a současně 20. ročníku Běhu rodným kraje Emila Zátopka se připravuje odpolední galaprogram s vyhlašováním vítězů běžeckých kategorií (17. 9.).  Zpestřením hlavní sezóny, mimo dlouhodobě plánovaných akcí, budou např. prázdninové hraní a tvoření, čtení pohádek, bylinkové procházky ve Valašské dědině, prohlídka pro rodiny s dětmi S písničkou Valašskou dědinou či příběhová hra v Dřevěném městečku. Celkem jedenáctkrát si budou moci návštěvnici prohlédnout muzeum zdarma. Navazuje se tak na úspěšný návštěvnický bonus v podobě volného vstupu ve vybraných dnech do areálů muzea. Každý první čtvrtek v měsíci od května do září mohou návštěvníci zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří muzejních areálů (5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9.). Podobně jako v předchozích letech je i letos volný vstup na Den muzeí (18. 5.), Noc kostelů (10. 6.) a Běh rodným krajem Emila Zátopka (17. 9.). Pro děti bude volný vstup na Slabikář řemesel (28. 5.), Podzimní putování s broučky (23. 9.) a Mikulášský podvečer (5. 12.). V platnosti zůstává široká škála slev. Nadále platí permanentka do všech areálů muzea za 450 Kč pro 10 jednorázových vstupů. Slevu poskytujeme držitelům karet Beskydy Valašsko Card
a Regionpartner.

 

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce