Národní muzeum v přírodě se představuje – program v rožnovském muzeu v pondělí 5. 7. 2021

V pondělí 5. července 2021 se v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě představí všechny čtyři regiony, které jsou reprezentovány jednotlivými organizačními složkami Národního muzea v přírodě – Hanáckým muzeem v přírodě, Muzeem v přírodě Vysočina, Muzeem v přírodě Zubrnice a Valašským muzeem v přírodě.

Součástí programu budou ukázky folkloru, tradičních lidových řemesel i lidové stravy z jednotlivých národopisných oblastí.

„Cílem programu je ukázat návštěvníkům různorodost folkloru, rozmanitost lidových řemesel a tradiční lidové stravy jednotlivých oblastí. Pestrý program je připraven po celý den a pro všechny věkové kategorie,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V průběhu dne účinkují:

  • HANÁ: Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika Záletníci a Hanácký mužský sbor Rovina 
  • HORÁCKO:  Masopustní skupina obyvatel z obce Vortová a dechová hudba Hlinečanka 
  • ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ: citerista Michal Müller a Všichni dokola!
  • VALAŠSKO:  Folklorní soubor Vsacan 

14:00 komorní amfiteátr - Živé tradice - společný program všech účinkujících 

Program 

9:30 – 10:00       Hanácký mužský sbor Rovina

10:00 – 10:15     slavnostní zahájení programu

10:20 – 10:45     Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

10:50 – 11:15     Všichni do kola!

11:20 – 11:45     Dechová hudba Hlinečanka 

11:50 – 12:15     Valašský soubor písní a tanců Vsacan

12:15 – 12:45     Koncert v kostele sv. Anny - Michal Müller

12:45 – 13:00     Koncert v kostele sv. Anny -  Hanácký mužský sbor Rovina

13:00 – 13:15     Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

13:15 – 13:40     Dechová hudba Hlinečanka + masopustní obchůzka

13:40 – 14:00     Všichni do kola!

14:00 – 15:30     Živé tradice - společný program v Komorním amfiteátru

15:30 – 16:00     Valašský soubor písní a tanců Vsacan

16:00 – 16:20     Michal Müller

16:20 – 16:40     Dechová hudba Hlinečanka

16:40 – 17:00     Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika Záletníci,

                                 Hanácký mužský sbor Rovina

UPOZORNĚNÍ - Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR před nákupem vstupenky žádáme návštěvníky o předložení: 

  • PLATNÉHO ANTIGENNÍHO nebo PCR TESTU,
  • OSVĚDČENÍ O OČKOVÁNÍ nebo PRODĚLANÉ NEMOCI COVID19.

Děkujeme za pochopení.

Areál Dřevěného městečka je pro návštěvníky otevřen denně, od 9.00 do 18.00. Vstupenku na akci si lze koupit i předem on-line na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143; Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu, a je proto jedinečné.

 

Připravované akce