Národní muzeum v přírodě navštívilo v roce 2021 více než 340 tisíc návštěvníků

Více než 340 tisíc návštěvníků celkově zavítalo v minulém roce do čtyř muzeí Národního muzea v přírodě. To představuje o 65 tisíc návštěvníků více oproti roku 2020 a zároveň o 140 tisíc méně než v roce 2019.

Na této skutečnosti se podepsalo jistě pozdní otevření muzeí až v průběhu května a zrušení hojně navštěvovaných masopustních, velikonočních a většiny vánočních pořadů. Od začátku roku byla až do 3. května muzea uzavřena kvůli pandemickým opatřením. Například Valašské muzeum v přírodě tak bylo otevřeno jen 206 dnů, což je ve srovnání s rokem 2020 ještě o 20 dnů méně.  Letní prázdninové měsíce z pohledu návštěvnosti byly naopak úspěšnější než v době předcovidové.

„I přes nutná protiepidemická opatření jsme zaznamenali zvýšený zájem o prohlídku muzeí. Letní prázdniny se odehrály ve znamení rekordní návštěvnosti, která předčila dokonce i statistiky z roku 2019. Jsem rád, že letní sezónu jsme mohli uskutečnit podle našich plánů a dopřát návštěvníkům oblíbené pořady. Novinkou sezóny 2021 byl bonus pro návštěvníky v podobě volného vstupu do muzea první čtvrtek v měsíci od května do září. Do muzea se tak návštěvníci mohli vydat spolu s jinými příležitostmi zdarma celkem devětkrát. V průběhu jarních, letních i podzimních měsíců se mimo dlouhodobé akce konaly zejména ve všedních dnech i speciální komentované prohlídky, či byly oživeny vybrané expozice. Toto obohacení oproti běžné situaci je návštěvníky velmi oblíbeno a vyhledáváno,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea.

„Z hlediska návštěvnosti samotné byly především letní měsíce exponované ve všech složkách Národního muzea v přírodě. V roce 2021 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 276 391 hostů, což je o 21 % návštěvníků více (o 49 tisíc) než v roce předešlém,“ upřesnil Jindřich Ondruš.  „O 45 % větší návštěvnost v roce 2021 oproti předešlému roku vykazuje Muzeum v přírodě Vysočina, do jehož areálů zamířilo v loňském roce celkem 50 937 návštěvníků. Zde se pozitivně projevila především možnost uspořádat alespoň poměrnou část akcí, které generují v běžném roce přibližně polovinu návštěvnosti. Konkrétně na Vysočině se nepodařilo uskutečnit z dlouhodobě plánovaných akcí oblíbený Masopust, Velikonoce, Bramborovou sobotu a tradiční Adventní jarmark. Jako pozitivní přínos zde vnímáme i pestrou a dlouhodobou nabídku komentovaných a workshopů během hlavní turistické sezóny,“ uvedl Ondruš. „Připočteme-li k těmto číslům ještě návštěvnost dalších dvou našich muzeí, Hanáckého muzea v přírodě (3 477 návštěvníků) a Muzea v přírodě Zubrnice (9 333 návštěvníků), tak můžeme konstatovat, že celé Národní muzeu v přírodě eviduje za rok 2021 celkem 340 138 návštěvníků. I v případě Muzea v přírodě Zubrnice je nárůst počtu návštěvníků v roce 2021 oproti předešlému dvouciferný – o 23 % (v roce 2021 9 333, v roce 2020 7 572 osob),“ doplnil informace k návštěvnosti jednotlivých muzeí Jindřich Ondruš. 

Do nového roku vstupuje Národní muzeum v přírodě s přáním zrealizovat vše naplánované. Návštěvníci se mohou těšit na volné první muzejní čtvrtky v měsících od května do září. Současně nedochází k navýšení cen vstupného.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 11 25 77

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu, a je proto jedinečné.

Připravované akce