Národní muzeum v přírodě částečně otevírá svá muzea

Příznivá epidemiologická situace a rozvolňování opatření umožňují postupné a částečné otevírání jednotlivých organizačních složek Národního muzea v přírodě. Nyní jsou návštěvníkům otevřeny Valašské muzeum v přírodě a Muzeum v přírodě Vysočina – areál Veselý Kopec.

„Od 3. května jsou otevřeny všechny areály Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, prozatím jen exteriéry. Návštěvníci si tak denně od 9.00 do 17.00 mohou udělat příjemnou jarní procházku,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Od soboty 8. května se návštěvním otevírá areál Veselý Kopec, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. „Vzhledem k nařízeným vládním opatřením sice nejsou možné skupinové prohlídky s průvodcem, ale areál a roubenky budete moci navštěvovat individuálně. Pokud budete mít zájem, tak přítomní průvodci Vám poskytnou konkrétní informace u objektů. Domky památkové rezervace Betlém zůstávají dále zavřené, protože tady nelze splnit přijatá opatření ministerstva zdravotnictví,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Areál je otevřen návštěvníkům od 9.00 do 17.00 denně, mimo pondělí.

Zbývající dvě muzea – Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích – prozatím zůstávají návštěvníkům uzavřena.

Podrobnější informace o aktuálně otevřených muzeích naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka