Muzeum v přírodě Zubrnice zve na Myslivecký den

Po třech letech se bude v sobotu 7. května v Zubrnicích konat Myslivecký den, který představuje fenomén myslivosti především jako důležitého činitele v péči o přírodu.

Myslivost má v tomto kraji dlouhou tradici, i přímo v Zubrnicích existoval myslivecký spolek. Nyní jsou tyto tradice oživovány a přibližovány aktivně veřejnosti. V posledních letech byla myslivost zapsána i na seznam nemateriálního kulturního dědictví ČR.

„Součástí tohoto tematického dne bude například vystoupení trubačů, přehlídka loveckých psů, ukázka sokolnictví nebo budou moci návštěvníci blíže poznat vábení zvěře. Mimo veřejný program proběhnou také myslivecké zkoušky nových adeptů a jejich následné slavnostní vyhlášení. V rámci programu nebude zapomenuto ani na dětského návštěvníka, na kterého čekají zábavné a poučné stezky, ve škole pak bude probíhat lesní pedagogika nebo si budou moci vyzkoušet vzduchovkou či dokonce laserovou střelnici,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Mimo tematicky zaměřený program a stanoviště budou k dispozici i stánky s nejrůznějšími regionálními produkty, občerstvení. Program je připraven ve spolupráci s ČMMJ Ústí nad Labem a dalšími mysliveckými spolky z okolí. Muzeum je v květnu otevřeno denně, mimo pondělí, od 9.00 do 18.00.

V tento den budou vypraveny i posílené vlaky kolegů ze Zubrnické museální železnice. Více na www.zubrnickazeleznice.cz

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka