Muzeum v přírodě Zubrnice otevřelo sezónní výstavy

Od neděle 21. dubna jsou v Muzeu v přírodě Zubrnice zpřístupněny 2 sezónní výstavy. Třetí plánovaná bude k vidění od 11. května, kdy budou slavnostně otevřeny všechny tři výstavy najednou za účasti autorů. Návštěvníci je mohou navštívit v průběhu letošní sezóny a to v prostorách kostela sv. Maří Magdaleny a v Domě z Loubí.

V kostele sv. Maří Magdaleny naleznou návštěvníci 2 z uvedených výstav. Putovní expozice Madona na vandru, která se po zastavení v Drážďanech představí opět v Čechách. Autor výstavy, historik a germanista Jan Kvapil, o svém projektu, který je poprvé prezentován v sakrálním prostoru, říká: „Výstava na příkladu „putujícího“ oltáře ukazuje specifičnost příhraničního regionu kolem státní, jazykové, ale i kulturní hranice. Výstava sumarizuje dosavadní historické poznatky tohoto „případu“, ale zároveň svým pojetím ukazuje soudobé výstavní a interpretační možnosti. Věřím, že oltář s „madonou na vandru“ ještě nedospěl do svého cíle a že pro nás má nachystáno nejedno překvapení.“

“Výstava vznikla ve spolupráci s osvědčenými výtvarníky a grafiky z ústecké Fakulty umění a designu a její provedení je opravdu nevšední. Navíc je dvojjazyčná, tak si ji mohou plně užít i případní návštěvníci z Německa,” dodává k výstavě ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Věra Kmoníčková. Návštěvníkům bude přístupna do konce srpna.

11. května v 15.00 bude v kostele zahájena výstava z cyklu současného výtvarného umění. Pozvání tentokrát přijal absolvent pražské Akademie výtvarných umění, jeden z výrazných autorů porevoluční éry, sochař a performer Pavel Doskočil. “Autor pomocí svého klasického “rozpoznávacího materiálu” - dřevěné kulatiny - bude reagovat na duchovní rozměr místa a neopomene ani užití univerzálních motivů, které rád klade do kontrastu s prostředím a obsahy a dociluje tak často humorných či ironických kontextů,” dodává k Doskočilově práci kurátor muzea Karel Konopka. Výstava bude návštěvníkům otevřená do konce června.

Poslední výstava, s názvem Záplaty, sváry a jiné opravy, bude představena ve výstavních prostorech Domu z Loubí.  Jedná se o netradiční výběr předmětů ze zubrnických muzejních sbírek, jejichž kritériem byly stopy po jejich opravě. Motiv prodlouženého života nejrůznějších předmětů představí širokou škálu způsobu oprav jejich poškození. Cílem expozice je představit vztah lidí k předmětům denní potřeby v minulosti v kontrastu s dnešní spotřební dobou. “Místy se jedna o opravdu nápadité a pečlivé způsoby oprav, ale expozice ukáže i různé stupně zručnosti, kdy funkce předchází formu,” dodává k výstavě její kurátor Karel Konopka. Výstava vznikala ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, autor konceptu instalace je Robert Vlasák z Fakultu umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Přístupna bude do konce října letošního roku.

“Výstavní program je podpořen z prostředků Ministerstva kultury ČR a Národního muzea v přírodě. Věřím, že pestrost výstav bude pro návštěvníky v této sezóně příjemným zpestřením,” uzavírá sobotní výstavní den ředitelka muzea Věra Kmoníčková.

Muzeum v přírodě Zubrnice je v průběhu dubna otevřeno během víkendů. Od května do října je otevřeno od úterý do neděle a během státních svátků.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka