Muzeum v přírodě Zubrnice otevírá nové výstavy

V sobotu 24. července Muzeum v přírodě Zubrnice souběžně s programem poutního procesí k Maří Magdaleně otevře pro návštěvníky tři nové výstavy. Výstavy Daniela Hanzlíka s názvem Dvojice a Pavla Mizery pojmenovaná Hry budou situovány do interiéru kostela.  Své práce představí dvojice autorů, kteří jsou s regionem severních Čech spjati soukromě i pracovně zejména svým pedagogickým působením s Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem

Vybraný průřez díla sochaře Pavla Mizery představí jeho čistě sochařskou polohu – cyklus Hry z hořického pískovce a současně i dřevěné objekty, které autor často kombinuje s průmyslově zpracovanými komponenty, jako jsou zrcadla nebo sklo. Spojujícím prvkem jsou hry s tvarem, materiálem a prostorem.

Kontrapunktem hravosti Mizerových objektů budou úsporné malby o generaci mladšího umělce Daniela Hanzlíka. Jeho diptych umístěný v prolukách nástěnného vybavení kostela představuje motiv světla a jeho pomíjející povahu a výrazně kontrastuje svou pevnou formou a obsahem k barevnosti a i tvarosloví klasického kostelního inventáře. Kurátorské pojetí výstavního cyklu v kostele sv. Maří Magdaleny se řadí mezi dnes již etablovanou formu výstavní strategie. Umožňuje prezentaci současného umění v historickém, mnohdy sakrálním prostředí, které zejména na severu Čech napomáhá k rehabilitaci a znovuoživení zdejšího kulturního dědictví stiženého letitou devastací a nezájmem.

Muzeum je otevřeno od 9.00 do 18.00.

Vernisáž výstavy Daniela Hanzlíka a Pavla Mizery v kostele sv. Maří Magdaleny se uskuteční ve 13.00. Třetí výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou bude zahájena od 15.00 v Domě z Loubí.  

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce