Muzeum v přírodě Vysočina zve na konferenci

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo konferenci k 11. výročí zápisu Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Slavnostní setkání se uskuteční pod záštitou České komise pro UNESCO v úterý 9. listopadu v prostorách Multifunkčního centra v Hlinsku. Mezi pozvanými účastníky budou, vedle zástupců Ministerstva kultury a dalších institucí, samotní aktéři obchůzek spolu se starosty obcí s masopustní tradicí. Přednesené referáty budou, mimo jiného, prezentovat výsledky výzkumů zaměřených na vývoj obchůzek v uplynulém desetiletí.

 

Kontakt:

PhDr. Ilona Vojancová, 723 468 254, ilona.vojancova@mvp.cz

www.nmvp.cz

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka