Muzeum v přírodě Vysočina zpřístupnilo domek s kovotlačitelskou dílnou

Od května mohou návštěvníci památkové rezervace Betlém v Hlinsku nahlédnout v rámci prohlídkového okruhu Řemeslnická obydlí také do domku čp. 161, ve kterém je nově umístěna kovotlačitelská dílna.

„Expozice připomíná podomáckou výrobu drobného kuchyňského nádobí a náčiní, například cedníků, naběraček, konviček, kbelíků, hrnců, plechů na pečení nebo formiček. V dílně mohou návštěvníci vidět nejen hotové výrobky, ale také materiál, nástroje i polotovary, v našem případě právě rozpracované struhadlo. Z plechu se nejprve špalkovými nůžkami vystřihl kus dle požadované velikosti struhadla a na špalku se pak průbojníkem vyrazily otvory. Následně se pomocí dřevěné paličky na vhodném přehybači plech s otvory ohnul. Podobným způsobem – pomocí střihů, různých jednoduchých nástrojů a pomůcek se zhotovovaly také další výrobky,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina, jehož je památková rezervace součástí.

Památková rezervace Betlém v Hlinsku nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy – Řemeslnická obydlí (v rámci které návštěvníci navštíví objekty přibližující život a práci drobných řemeslníků od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století) a expozici Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka, která představuje tento obyčej zapsaný od rok 2010 na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Návštěvníkům se zrakovým znevýhodněním je přístupný program Betlém na dotek. Nově v letošním roce si mohou neslyšící návštěvníci předem objednat prohlídku i ve znakové řeči – a to nejen na Betlémě, ale i v expozičním areálu Veselý Kopec.

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je návštěvníkům v tyto dny přístupna mimo pondělí od 8.30 do 16.00.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka