Muzeum v přírodě Vysočina přichází se širokým spektrem komentovaných prohlídek a workshopů

Muzeum v přírodě Vysočina, především expoziční celek Veselý Kopec, je místem, které rády navštěvují rodiny s dětmi. Nejen pro ně je připravená široká nabídka workshopů.

A jaký program je připraven pro návštěvníky na jednotlivé nejbližší dny?

Od řetízku k parádě (21. – 22. 7. 2022)

Dílnička přibližující jednu z textilních technik – háčkování.

Po stopách pastýřů a soukeníků (26. a 28. července 2022)

Komentovaná prohlídka a následná dílnička věnovaná zpracování vlny.

Rozkvetlá dílna (26. a 28. července 2022)

Zkuste si vyrobit stejnou květinu z papíru, jakou můžete obdivovat na masopustních maskách z Hlinecka.

Korále z klokočí – znáte klokočí? (29. července 2022)

Dozvíte se o využití plodů i dřeva tohoto keře. A odnesete si vlastnoručně zhotovený výrobek.

O obilném zrnku (9. a 10. srpna 2022)

Víte, k čemu potřebovali mlatci říkanky? To a mnoho dalšího se dozvíte při tomto programu.

Po stopách pastýřů a soukeníků (16. a 18. srpna 2022)

Komentovaná prohlídka a následná dílnička věnovaná zpracování vlny.

Rozkvetlá dílna (23. a 25. srpna 2022)

Zkuste si vyrobit stejnou květinu z papíru, jakou můžete obdivovat na masopustních maskách z Hlinecka.

Síťování (8. a 9. září 2022)

Dílnička věnovaná tradiční textilní technice.

Od července do října Veselý Kopec patří rodinám s dětmi, ale nejen jim – patří každému, kdo chce prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí muzea v přírodě.

V prodejně upomínkových předmětů lze zakoupit herní plány, podle nichž mohou návštěvníci samostatně procházet mezi roubenými chaloupkami, hledat odpovědi na otázky, které je dovedou k rozluštění tajenky a získání malé odměny. Veselý Kopec se tak v létě stává místem plným překvapení a zajímavých podnětů. Herní plán získáte za 10 Kč v prodejně upomínkových předmětů. Malou odměnu za vyluštěnou tajenku si můžete vyzvednout v pokladně.

Vstupné na Veselý Kopec společně s workshopem: základní 140 Kč, snížené 120 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč.

Muzeum v přírodě Vysočina je otevřeno denně, mimo pondělí. Konkrétní přehled otevírací doby expozičních areálů Veselý Kopec a Betlém Hlinsko naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

 

 

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka