Muzeum v přírodě Vysočina pořádá konferenci s tematikou nemateriálního kulturního dědictví

Muzeum v přírodě Vysočina, ve spolupráci s Českou národopisnou společností, připravuje konferenci nazvanou Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce. Nad jejím konáním převzal záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa a Česká komise pro UNESCO.

Od 1. listopadu do 3. listopadu bude více jak 60 odborníků v prostorách Multifunkčního centra v Hlinsku diskutovat o roli paměťových institucí v oblasti zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví. „S odkazem na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO z roku 2003 je záměrem konference prozkoumat vztah mezi nositeli projevů této oblasti kulturního dědictví a různými typy paměťových institucí,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Těmi jsou vedle muzeí různých zaměření například archivy, knihovny, akademická a univerzitní pracoviště. Součástí konference bude také prohlídka památkové rezervace Betlém v Hlinsku a zdejší Tkalcovny. Pokonferenční program bude zahrnovat prohlídku dílny vyrábějící tradiční vánoční ozdoby a Muzeum loutkářských kultur v nedaleké Chrudimi.

Konference se koná u příležitosti 50. výročí založení Muzea v přírodě Vysočina. 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka