Muzeum v přírodě Vysočina pokračuje v opravě šindelových střech

 

Střechy dalších tří objektů v areálu památkové rezervace Betlém Hlinsko září novotou. V průběhu května bude dokončena poslední z nich, na objektu čp. 180. „Zároveň bude pokračovat v průběhu letošního roku výměna šindelové krytiny na třech objektech v areálu Veselý Kopec a stodola usedlosti čp. 4 dostane novou doškovou střechu.

 

Tato jedna velká zakázka na opravy uvedených střešních krytin v Muzeu v přírodě Vysočina by měla být ukončena do konce letošního roku a celkové náklady přesahují více než 5,8 milionů korun, které se nám podařilo získat jako příspěvek zřizovatele, Ministerstva kultury ČR. Část prostředků byla proinvestována již v loňském roce," uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Pokračují také průběžné opravy v obou areálech Muzea v přírodě Vysočina. „V loňském roce proběhla oprava poškozených částí objektů v areálu Veselý Kopec a v památkové rezervaci Betlém za více než 1, 7 milionu korun,“ vypočítala ředitelka Křivanová s tím, že se jednalo o opravu elektroinstalací, komínových těles, podlahových částí, vnitřních prostor, hromosvodů, fasád či opravy odvodnění několika objektů. Velká pozornost po celý minulý rok byla věnována konzervaci dřevěných konstrukcí a obnově vápenných nátěrů jednotlivých expozičních objektů.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka