Muzeum v přírodě Vysočina má od 1.7. 2020 novou ředitelku. Ilonu Vojancovou střídá Magda Křivanová

Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého (obor historie) PhDr. Magda Křivanová je od 1.7.2020 novou ředitelkou Muzea v přírodě Vysočina, které je součástí Národního muzea v přírodě. Na této pozici vystřídala dlouholetou ředitelku muzea PhDr. Ilonu Vojancovou.

Po dvaceti třech letech došlo ke změně ve vedení Muzea v přírodě Vysočina. Dlouholetá ředitelka této instituce Ilona Vojancová odešla k 1.7.2020 na vlastní žádost z vedení muzea. Na postu ředitelky ji nahradila její dosavadní zástupkyně Magda Křivanová.

„Z postu ředitelky muzea odcházím z rodinných důvodů. Chci se věnovat své rodině, svým vnoučatům, na které jsem bohužel při svém pracovním vytížení neměla dostatek času. S Muzeem v přírodě Vysočina se ale neloučím úplně, budu zde pracovat na zkrácený úvazek na pozici vědeckého pracovníka,“ uvedla odcházející ředitelka Ilona Vojancová, která se během svého působení zasloužila o mimořádný rozvoj a úspěch „svého“ muzea. „Mám radost, že se z Muzea v přírodě Vysočina stalo místo, kam rádi přicházejí návštěvníci a patří tak k nejnavštěvovanějším památkám v Pardubickém kraji. A těší mě, že díky naší celkové činnosti jsme se stali respektovanou institucí i mezi odbornou veřejností,“ řekla Vojancová.

Tu na pozici šéfa jednoho z muzeí Národního muzea v přírodě střídá Magda Křivanová, která dosud zastávala pozici zástupkyně ředitelky.

„Mým cílem je úspěšně navázat na práci paní doktorky Vojancové, pod jejímž vedením se Muzeum v přírodě Vysočina stalo oblíbeným cílem českých i zahraničních návštěvníků a respektovaným odborným pracovištěm v široké oblasti lidové kultury. Společně s týmem našich zaměstnanců chci pokračovat v rozvoji muzea po stránce odborné a technické a také přicházet s dalšími zajímavými programy a službami pro naše návštěvníky,“ uvedla při svém jmenování do funkce ředitelky Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

 

Poděkovat ředitelce Vojancové přijel také generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. „Paní doktorka Vojancová byla ředitelkou s velkým Ř. Tedy skvělá ředitelka, vynikající a zcela po právu vysoce respektovaná osobnost v oblasti muzejnictví a kultury. Skvělý člověk, kolegyně, vedoucí. Vyjmenovat všechny její úspěchy, kterých za 40 let svého působení v muzeu, které pak 23 let vedla, dosáhla, to je prostě nemožné. Takže opravdu veliké poděkování. A přání pevného zdraví a pohody do dalších let,“ řekl Jindřich Ondruš při slavnostním setkání na Vysočině s tím, že ho velmi těší, že Ilona Vojancová bude v Muzeu v přírodě Vysočina působit i nadále.

„V osobě nově jmenované ředitelky Muzea v přírodě Vysočina vidím záruku dalšího kvalitního rozvoje muzea. Paní Magda Křivanová pracuje v této instituci 33 let, takže prostředí muzea dobře zná a je tedy odborně velmi erudovanou ředitelkou s velkými zkušenostmi a  velkým přesahem znalostí do různých oblastí.  Byla i místostarostkou a starostkou Hlinska, takže její přehled je opravdu veliký. Má určitě ty nejlepší předpoklady pro to, aby práci ředitelky zvládla a muzeum dále úspěšně rozvíjela,“ uzavřel generální ředitel Jindřich Ondruš.

 

Zpracoval:

Mgr. Tomáš Gross

tiskový mluvčí, PR, marketing,

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka