Muzea v přírodě zvou na pestré velikonoční pořady

Národní muzeum v přírodě ožije v nadcházejících dnech pestrými velikonočními pořady.

„Jednotlivá muzea představí nejen obecně známé velikonoční zvyky a tradice, ale zároveň i specifika svých regionů a návštěvníkům umožní nahlédnout i do církevní symboliky velikonočních svátků,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Velikonoce v Zubrnicích, pořad na půdě Muzea v přírodě Zubrnice, se uskuteční již 1. -2. dubna. Po oba dva dny budou moci návštěvníci obdivovat krásu a um zdobení vajíček různými technikami, ať je to batikování, drátování či vyškrabávání. Vůně mazance a jarní nádivky uvítá všechny zdaleka. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny zábavné úkoly při zdolávání velikonoční stezky. Dospělé návštěvníky zaujme řada stánků s prodejem ručních řemeslných výrobků, občerstvení. Folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy s Vámi bude v sobotu zpívat, tančit a vynášet Moranu. Divadlo Tondy Novotného zahraje pro děti pohádku Kvak a Žluňk. V neděli vystoupí Folklorní soubor Horačky a pro děti je připravena pohádka „Proč hejkala bolí zub“ v podání Divadla Tyjátr,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno během tohoto programu od 9.00 do 16.00 hodin.

Čtyřdenní velikonoční cyklus pořadů oživí od 7. do 10. dubna areál Veselého Kopce, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. „Velikonoční cyklus je pro nás i zahájením návštěvnické sezony. Program přibližuje velikonoční obyčeje a zvyky. Od Velkého pátku do Pondělí velikonočního budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. Dozvědí se tu například o tom, proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před sto lety jedli na Boží hod velikonoční. Zajímavé jistě budou i ukázky zhotovování velikonočních předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic různými technikami, pečení svátečních perníků do forem a dalších. Na Veselý Kopec přijali pozvání lidoví řemeslníci, kteří nejen předvedou svoji dovednost, ale nabídnou své výrobky k prodeji. Pro zájemce je zde možnost koupě tradičních výrobků a zároveň jsou zde připraveny i ukázky výroby zvykoslovných předmětů. Připraven je i doprovodný program – v pátek 7. 4. vystoupí Cimbálková muzika Kobylka z Pardubic. V sobotu 8. 4. zahraje, zazpívá i zatančí Folklorní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu. Neděli 9. 4. zpříjemní Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi.  Informovat se více o obyčejích provázejících postní období i samotné Velikonoce se mohou návštěvníci při svých prohlídkách po celý měsíc (od 24. března do 23. dubna) v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, která je taktéž naší součást. Připravena je výstava s touto tematikou. O prvním dubnovém víkendu (1. -2. 4. 2023) je připravena pro návštěvníky ukázka zdobení kraslic,“ upřesnila Ilona Vojancová, odborný pracovník Muzea v přírodě Vysočina.

Na Bílou sobotu ožije i areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích u Olomouce. „Pořad s výstižným názvem „Hanácké Velikonoce“ přinese v sobotu 8. dubna návštěvníkům pohled na tradiční velikonoční a jarní zvyky. Zájemci si budou moci sami uplést pomlázku, ozdobit vajíčko, ochutnat tradiční velikonoční pečivo nebo si budou moci vyzkoušet výrobu proutěných košíků. Po celý den bude v areálu muzea probíhat malý velikonoční jarmark a krojová poradna. Na 14. hodinu je pro návštěvníky připraveno velikonoční vystoupení dětí z místní základní školy,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě. Muzeum bude v den programu otevřeno od 10.00 do 16.00.

Bohatý třídenní program s ukázkou tradičních velikonočních zvyků mohou zájemci navštívit v poslední z částí Národního muzea v přírodě, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. „Velikonoční program bude zahájen v sobotu 8. dubna tradičním jarmarkem velikonočního zboží.  Celý den zpříjemní cimbálové muziky Aldamáš a Mirka Urubka, odpoledne se uskuteční koncert cimbálové muziky Javořina. V neděli, na Boží hod velikonoční, mohou zájemci zhlédnout pořad s tématikou jarních a velikonočních zvyků v podání souborů Barvínek, Malá Jasénka, Jasénčanky. U rybníčku v Dřevěném městečku bude vyhrávat cimbálová muzika Slifka. Odpoledne zpříjemní koncert Zuzana Lapčíková trio. V Billově chalupě zavoní jarní polévka a budou se malovat vajíčka a návštěvníci uvidí obchůzky rapačářů. Velikonoční (červené) pondělí se ponese v duchu pomlázky (šmigrustu). Dnem nás provedou soubor LELUJA cimbálové muziky Soláň a Úsměv. Po všechny dny budou moci návštěvníci obdivovat um maléreček při různých technikách zdobení kraslic. Dny obohatí tradiční pletení pomlázky, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků i občerstvení,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce