Muzea v přírodě zvou na pestré velikonoční pořady

Národní muzeum v přírodě ožije v nadcházejících dnech pestrými velikonočními pořady.

„Jednotlivá muzea představí nejen obecně známé velikonoční zvyky a tradice, ale zároveň i specifika svých regionů a návštěvníkům umožní nahlédnout i do církevní symboliky velikonočních svátků,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Velikonoce v Zubrnicích, pořad na půdě Muzea v přírodě Zubrnice, se uskuteční již 9. -10. dubna. Po oba dva dny budou moci návštěvníci obdivovat krásu a um zdobení vajíček různými technikami, ať je to batikování, drátování či vyškrabávání. Vůně mazance a jarní nádivky uvítá všechny zdaleka. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny zábavné úkoly při zdolávání velikonoční stezky. Dospělé návštěvníky zaujme řada stánků s prodejem ručních řemeslných výrobků, občerstvení a výjimečná výstava Proutí v řemesle a designu, instalovaná v Domě z Loubí a přístupná od 2. dubna do 30. června. Folklórní soubor Jizera s Vámi bude zpívat, tančit a vynášet Moranu. Sváťovo divadlo a Dětský soubor Krajánek zahrají pohádky pro děti, “ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelku Muzea v přírodě Zubrnice. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno během tohoto programu od 9.00 do 16.00 hodin. Zahájení letošní turistické sezony Muzea v přírodě v Zubrnicích se ponese ve znamení výstav a to již od soboty 2. dubna. Hned dvě zajímavé výstavy budou otevřeny v tento den. Proutí v řemesle, designu a umění – název jedné z nich – představí fenomén vrbového proutí ze současného pohledu jeho využití. V kostele svaté Maří Magdalény se v rámci výstavního cyklu současného umění představí grafička, malířka a ilustrátorka Eva Maceková.

Čtyřdenní velikonoční cyklus pořadů oživí od 15. do 18. dubna areál Veselého Kopce, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. „Velikonoční cyklus je pro nás i zahájením návštěvnické sezony. Program přibližuje velikonoční obyčeje a zvyky. Pro zájemce je zde možnost koupě tradičních výrobků a zároveň jsou zde připraveny i ukázky výroby zvykoslovných předmětů. Informovat se více o obyčejích provázejících postní období i samotné Velikonoce se mohou návštěvníci při svých prohlídkách po celý měsíc (od 1. dubna do 1. května) v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, která je taktéž naší součástí,“ upřesnila Ilona Vojancová, odborný pracovník Muzea v přírodě Vysočina. To slaví v letošním roce 50 let výročí svého založení a pro návštěvníky si připravilo v této souvislosti celou řadu akcí a zajímavostí v průběhu celého roku. „Na Veselém Kopci mají návštěvníci po celou letošní sezonu možnost vidět výstavu věnovanou půlstoletí existence muzea, která bude slavnostně otevřena 15. dubna během velikonočního programu. Slavnostní program věnovaný jubileu se uskuteční 2. července na Betlémě v Hlinsku,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Na Bílou sobotu ožije i areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích u Olomouce. „Pořad s výstižným názvem „Velikonoce na Hané“ přinese v sobotu 16. dubna návštěvníkům pohled na tradiční velikonoční a jarní zvyky. Zájemci si budou moci sami vyzkoušet uplést pomlázku, ozdobit vajíčko, ochutnat tradiční velikonoční pečivo nebo zhlédnout výrobu dřevěných klapačů. Po celý den bude v areálu muzea pobíhat malý velikonoční jarmark a na 14 hodinu je pro návštěvníky připraveno velikonoční vystoupení dětí z místní základní školy,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě. Muzeum bude v den programu otevřeno od 10.00 do 16.00.

Bohatý třídenní program s ukázkou tradičních velikonočních zvyků mohou zájemci navštívit v posledním z částí Národního muzea v přírodě, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. „Velikonoční program bude zahájen v sobotu 16. dubna tradičním jarmarkem velikonočního zboží.  Celý den zpříjemní cimbálové muziky Javořina a Aldamáš. V neděli, na Boží hod velikonoční, mohou zájemci zhlédnout pořad s tématikou jarních a velikonočních zvyků v podání souborů Malé Zálesí z Luhačovic a Jagár  z Havířova. U rybníčku v Dřevěném městečku bude vyhrávat cimbálová muzika Kotár. V Billově chalupě zavoní jarní polévka a budou se malovat vajíčka. Velikonoční (červené) pondělí se ponese v duchu pomlázky (šmigrustu). Dnem nás provedou soubor Vonička z Havířova a cimbálové muziky Soláň a Frenštátská cimbálová muzika Radegast. Po všechny dny budou moci návštěvníci obdivovat um maléreček  při různých technikách zdobení kraslic. Dny obohatí tradiční pletení pomlázky, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků i občerstvení,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce