Masopustní programy v Národním muzeu v přírodě začínají na Veselém Kopci a v Zubrnicích

V sobotu 27. ledna 2024 se v prostředí Muzea v přírodě Vysočina, na Veselém Kopci u Hlinska, uskuteční první program letošního roku – Masopust. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout tradiční obyčej, který je od roku 2010 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným obyvateli po generace. Ve stejném termínu zve na masopustní obchůzku i Muzeum v přírodě Zubrnice.

Všechna muzea Národního muzea v přírodě připravují masopustní programy. „Zatímco v Rožnově a v Příkazech se masopustní veselí rozběhne v sobotu 3. února, Muzeum v přírodě Vysočina, jehož součástí je expoziční areál Veselý Kopec, a Muzeum v přírodě Zubrnice zvou na tradiční obyčej o týden dříve,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci předvedou obyvatelé ze StudniceV 10.00 hodin bude před statkem z Mokré Lhoty slavnostně uděleno povolení k obchůzcetento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13.00 hodin, následně průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. Zblízka uvidíte všechny tradiční masky: laufraženuturkyslaměnérasa s kobyloukominíky i kramáře. Během obchůzky se však musíte připravit i na jejich žerty, ke kterým od pradávna patří např. pomazání obličeje zvláštním mazadlem,“ pozvala na program ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

V 15 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Návštěvníci samozřejmě budou moci po celý den nahlížet do jednotlivých roubenek na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 16 hodin. Budou mít rovněž možnost nákupu upomínkových předmětů, včetně figurek masopustních masek a tiskovin. Ve stylové Hospůdce Na vejměnku přímo v areálu muzea bude připravena staročeská zabíjačka. 

„Zájemci mohou také navštívit stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, kterou naleznou v domku č. p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku (8 km od Veselého Kopce). Dozvědí se zde mnoho zajímavostí a podrobností o tomto tradičním obyčeji, který se dosud koná v několika vesnicích na Hlinecku a v roce 2010 byl zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO,“ doplnila Ilona Vojancová, vědecko-výzkumný pracovník Muzea v přírodě Vysočina.

Již 21. ročník masopustního reje zažijí obyvatelé Zubrnic. Muzeum v přírodě Zubrnice připravuje na sobotu 27. ledna ve spolupráci s folklórním souborem DYKYTA z Krásné Lípy a Divadelní společností Maxe Fishe program nazvaný Zubrnický masopust. „Masky se u nás sejdou ve dvoře roubeného domu z Loubí mezi 9:30 a 10:00. Starosta půjčí obec maskám a ty se na oplátku zavážou obec v pořádku vrátit. V 10:30 se masopustní průvod vydá potěšit obyvatele Zubrnic a dle tradic popřát hodně dobrého a samé radosti v letošním roce,“ popsala průběh dne ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Věra Kmoníčková. „Ve světnici domu z Loubí zavoní masopustní pečivo. Návštěvníci se mohou těšit i na zabijačkové hody, jitrnicový workshop a soutěže. V patře Domu z Loubí si mohou také vyrobit či přímo od výrobce zakoupit jednoduchou. Pro děti si ji lze zapůjčit.  Pro dobrou náladu zahraje Trio Máňa a harmonikář. Začínáme v 9.30 a končíme mezi 14.00 a 15.00. Pro zájemce je připravena výstava o historii a současnosti masopustu. Masopustní zboží včetně masek z české výrobny PVO v Zákupech u České Lípy bude k prodeji přímo na akci. Tak přijďte zažít krásný den do Zubrnic,“ pozvala Věra Kmoníčková.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 11 25 77

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu, a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka