Komentovaná prohlídka mlýna Týniště

V sobotu 30. července ožije mlýn Týniště čp. 27, který je součástí areálu Mlýnského údolí Muzea v přírodě Zubrnice, speciální komentovanou prohlídkou s názvem Když to v mlýně všechno klape. Od 10.00 do 16.00 se budou moci zájemci seznámit do detailu s mlynářským řemeslem.

„S kurátorem technických sbírek si budou moci návštěvníci celý objekt prohlédnout. Vžijí se tak do role mleče, zjistí, co se ve mlýně všechno mele či jaké produkty se ve mlýně vyrábějí.  Pro návštěvníky jsou připraveny úkoly spojené s mlynářstvím.  Budou se moci dozvědět i řadu zajímavostí ze života mlynářů, například, proč tajil termín křesání kamenů. Poprvé v historii muzea bude navíc k vidění právě toto křesání mlýnských kamenů,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Areál Mlýnského údolí se rozkládá na samostatném rozsáhlém území za obcí. Dochovalo se zde pět vodních mlýnů, z nichž tři jsou dnes v troskách. Na dvanácti kilometrech Lučního potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve Střední Evropě jde o naprostý unikát. Celé území areálu je dle dostupných historických pramenů postupně upravováno do podoby z poloviny 19. století, což spočívá například v citlivé dosadbě vysokokmenných ovocných stromů do zbytků starých sadů. Už dnes prochází návštěvníci ke zpřístupněnému mlýnu obnovovanou krajinou. Podél upravených cest poskytují stín vzrostlé aleje ovocných stromů starých odrůd. Nechybí ani krajinné prvky, jako jsou boží muka nebo křížek. Na jaře potěší linie košíkářských vrb stříhaných tzv. na babku.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. O víkendech a státních svátcích je možnost až do konce října přijet do Zubrnic, do muzea, historickým vlakem či autobusem, které provozuje Zubrnická museální železnice.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka