Kolaudace vstupu do sklepa v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 byl zkolaudován vstup do sklepa v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích.

Sklep o rozměru 4 x 3,25 metru se nachází na jižní straně objektu Kameníčkova gruntu. Původně navazoval na dnes již neexistující objekt kolny, z níž se zachovalo pouze základové zdivo a část jižní obvodové zdi, která dnes tvoří ohradní zeď mezi dvorem a zahradou.

„Celková rekonstrukce sklepa byla rozsáhlá a umožnila tak jeho zpřístupnění a zajištění vchodu do něho. Náklady na ni se vyšplhaly do výše přes 406 000 Kč vč. DPH. Rekonstrukci realizovala firma LISFIO s.r.o., “ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, pod něhož Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích od roku 2018 spadá.

A co vše rekonstrukce sklepa zahrnovala? Byla provedena výdřeva kamenné klenbičky nad vstupem. Stávající kamenné zdivo ve vstupní chodbičce bylo očištěno, uvolněné kameny dozděny, spáry vyčištěny. Spárována a klínovaná byla i zadní stěna sklípku, vlastní klenba pouze částečně. Z původního sklepa bylo dle předpokladu přezdíváno cca 80 % původních bočních stěn a 20 % je ponechané zdivo. Přednostně byl použit stávající rozebíraný materiál a ten byl doplněn stejnými kameny z areálu muzea. Obvodové kamenné zdivo bylo zároveň vytaženo 200 mm nad terén ze tří stran, které nyní ponesou dvojkřídlý poklop z prken spojených na pero a drážku. Do otvoru v betonovém portálu byla osazená dřevěná mříž se svislými pruty.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich posláním je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka