Hlinecký Betlém ožije oslavou půlstoletí založení Muzea v přírodě Vysočina

Areál památkové rezervace Betlém v Hlinsku ožije v sobotu 2. července programem „Národní muzeum v přírodě vás zve“. Ten je nejen představením domovských regionů jednotlivých složek Národního muzea v přírodě, ale i jubilejním programem k „padesátinám“ založení Muzea v přírodě Vysočina.

Cílem programu je návštěvníkům ukázat bohatství a pestrost nejen folkloru, ale i um řemeslníků čtyř vybraných regionů. Návštěvníci se mohou těšit jen namátkou na ukázku výroby krojových součástek či hudebních nástrojů, zpracování vlny, lnu a dalších surovin,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

 „Po celý den budou probíhat komentované prohlídky interiérů expozičních domků. Během dopoledne slavnostně zahájíme výstavu s názvem Krásná práce – ta nám přinese pohled na tradiční řemesla očima studentů ateliéru grafického designu VOŠ Scholastika. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny ukázky řemesel a dílničky – jedná se o dvě desítky řemesel. Uskuteční se rovněž promítání dokumentárních filmů a dobových fotografií pořízených během prvních dvou desetiletí existence Muzea v přírodě Vysočina. Jelikož ve stejný den slaví své půlkulaté narozeniny i naše partnerské Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, bude pro malé i velké návštěvníky k dispozici loutkové divadlo,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Program dne:

Areál je otevřen od 10.00 do 17.00

10.30 hodin                       slavnostní zahájení dne na betlémské návsi

11.00 hodin                       vernisáž výstavy Krásná práce v domě čp. 178

13.30 – 15.30 hodin      slavnostní program na pódiu – folklór čtyř regionů

10.00 – 17.00 hodin       v areálu památkové rezervace Betlém se představí vybraní lidoví výrobci ze čtyř regionů; komentované prohlídky interiérů expozičních domků; ukázky řemesel a dílničky; promítání dokumentárních filmů a dobových fotografií z oblasti působení  Muzea v přírodě Vysočina, loutkové divadlo.

 

 

Program se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Po celý den je vstup do památkové rezervace pro návštěvníky zdarma.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka