Hanácké muzeum v přírodě se rozrůstá o nový objekt – je jím stodola ze Skaličky

V těchto dnech pokračuje v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích, organizační složce Národního muzea v přírodě, montáž unikátní téměř 500 let staré stodoly, která až donedávna stála ve Skaličce na Hranicku.

O přesunu unikátní stodoly ze Skaličky bylo rozhodnuto přibližně před dvěma lety. Ukázalo se, že právě areál Hanáckého muzea v Příkazích je pro instalaci  této ojedinělé dřevěné památky tím nejvhodnějším místem. Ještě v první polovině 19. století zde totiž stávaly stodoly dřevěné, ale na rozdíl od mohutných hliněných stodol, které jsou stále součástí expozice, se bohužel nezachovaly.

„Na příkladu stodoly ze Skaličky budeme moci návštěvníkům ukázat, jak vypadaly dřevěné stavby na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury. Stodola byla loni na podzim ve Skaličce rozebrána. Všechny komponenty prošly odborným restaurátorským, konzervačním a tesařským zásahem tak, aby se obnovila stabilita objektu a originální prvky ze 16. století nebyly dále poškozovány povětrnostními podmínkami. Některé části původních prvků byly nahrazeny kopiemi (například vrata) a byly vyrobeny také potřebné kovářské prvky (atypické části na okování vrat a spojovací prvky). Zároveň byly v původních profilech připraveny i potřebné ručně tesané trámy a zejména mohutné štípané prvky roubení,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

Transfer této unikátní roubené stodoly ze Skaličky je dlouhodobě největší investicí v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích. Celková částka vynaložená na transfer je více než 4,4 miliony korun (z toho 4,19 milionu korun pochází z dotace zřizovatele, Ministerstva kultury ČR). Předpokládaný termín ukončení záchrany stodoly je konec října letošního roku.

Hanácké muzeum v přírodě je pro návštěvníky v tyto dny otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 10.00 do 16.00. Od 24. června do konce září mohou návštěvníci muzea zhlédnout putovní výstavu „Jízda králů na Hané – Lidový obyčej v proměnách času“. Více informací na www.nmvp.cz.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce