Den architektury v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku

Sobota 27. května se ponese v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v duchu architektury a nabídne na tento program volný vstup. Návštěvníci se budou moci přesvědčit na vlastní oči o obtížnosti vybraných řemesel, ale zároveň i zručnosti řemeslníků.

 

„V 10.00 a 13.30 se mohou zájemci zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu, které budou zaměřeny na tradiční lidové stavitelství. Po celý den jsou připraveny také ukázky vybraných stavebních technik. Jedná se například o výrobu povřísla a vázání došků, výrobu nepálených cihel či výrobu šindele. Pro děti je připravena tematická dílna,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Program se koná od 9.00 do 15.30 hodin. Areál památkové rezervace Betlém v Hlinsku je otevřen pro návštěvníky od 8.30 do 16.00. Kompletní přehled informací na www.nmvp.cz.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka