Archeologický průzkum areálu bývalého mlýna Týniště čp. 28 v Zubrnicích pokračuje

Návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice mají během prvních dvou prázdninových týdnů možnost vidět probíhající průzkum území bývalého mlýna Týniště čp. 28 (Schelmühle).

Průzkum je prováděn odbornou firmou pod dozorem pracovníka Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

„Budovy, které tvořily zázemí mlýna, byly zbořeny v roce 1968 v souvislosti s výstavbou dnes již nefunkční vodárny.  Pomocí sond lokalizujeme základy původní obytné a hospodářské budovy, abychom zde mohli v budoucnu situaci návštěvníkům přiblížit umístěním obdobné stavby, kterou se nám podařilo zachránit a přenést z jiného místa, kde hrozil její zánik.  Průzkum ukončujeme očištěním od suti a do hlubších vrstev jej neprovádíme. Cílem je zachování co nejvíce autentických původních konstrukcí a jejich následné propojení s transferovaným objektem,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice, jehož je objekt součástí.

Budova byla v roce 1968 zbořena těžkou technikou a zbytky zdí zasypány sutí a dorovnány jílem. Tím byl její stav zakonzervován. Během průzkumu byly zatím nalezeny fragmenty výmalby, zbytky staré elektroinstalace, ale třeba i pláštěnka, nebo nerezová vidlička.

Souběžně s tímto archeologickým průzkumem probíhá v těchto dnech oprava odtokového kanálu v prohlídkovém mlýně Týniště čp. 27 tak, aby bylo možno pouštět opětovně vodu na kolo a mlýn znovu klapal. Tyto práce probíhají ve velmi stísněných prostorech a vyžadují znalosti z oblasti obnovy historických zděných konstrukcí a vodních staveb.

Areál Mlýnského údolí, který zahrnuje oba zmíněné mlýny, se rozkládá na samostatném rozsáhlém území za obcí. Dochovalo se zde pět vodních mlýnů, z nichž tři jsou dnes v troskách. Na dvanácti kilometrech Lučního potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve Střední Evropě jde o naprostý unikát. Celé území areálu je dle dostupných historických pramenů postupně upravováno do podoby z poloviny 19. století, což spočívá například v citlivé dosadbě vysokokmenných ovocných stromů do zbytků starých sadů. Už dnes prochází návštěvníci ke zpřístupněnému mlýnu obnovovanou krajinou. Podél upravených cest poskytují stín vzrostlé aleje ovocných stromů starých odrůd. Nechybí ani krajinné prvky, jako jsou boží muka nebo křížek. Na jaře návštěvníky potěší linie košíkářských vrb stříhaných tzv. na babku.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. O víkendech a státních svátcích je možnost až do konce října přijet do Zubrnic, do muzea, historickým vlakem či autobusem, které provozuje Zubrnická museální železnice.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce