Sbírka Hanáckého muzea v přírodě

Hanácké muzeum v přírodě shromažďuje, uchovává, odborně zpracovává a prezentuje sbírku hmotných dokladů k dějinám tradiční lidové kultury, domácnosti, lidového oděvu, řemesla a zemědělství. Časově sbírka spadá do období od konce 18. století do poloviny 20. století. Sběrnou a výzkumnou oblastí je severní část etnografické oblasti Hané včetně jeho blízkého okolí (Litovelsko, Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Konicko, Mohelnicko, Uničovsko a Šternbersko). Jádrovou oblastí muzejního sběru je Litovelsko a Olomoucko.

Muzejní sbírka se začala tvořit od konce osmdesátých let minulého století v souvislosti s plánovaným vznikem muzea, které bylo nakonec slavnostně otevřeno v dubnu 1990. Víceméně nesystematický sběr hmotných dokladů k dějinám lidové kultury na Hané – v drtivé části formou darů od občanů obce Příkazy a blízkého okolí – trval další tři desetiletí. V současné době obsahuje sbírka muzea několik tisíc artefaktů.

Od prosince 2018, tedy od doby přechodu instituce pod křídla nové celostátní instituce s názvem Národního muzea v přírodě, se sbírka Hanáckého muzea v přírodě postupně třídí a odborně zpracovává. Muzeum v budoucnu požádá Ministerstvo kultury ČR o zápis sbírky do Centrální evidence sbírek. Cílem je získal, dle zákona č. 122/2000 Sb., oficiálně punc sbírky muzejní povahy a stát se, dle § 2, odst. 2 zákona č. 101/2001, součástí národního kulturního pokladu České republiky.

Mgr. Josef Urban

kurátor sbírky Hanáckého muzea v přírodě

josef.urban@nmvp.cz
+420 773 769 902

Připravované akce

Aktuálně