Sbírka Hanáckého muzea v přírodě

Hanácké muzeum v přírodě shromažďuje, uchovává, odborně zpracovává a prezentuje sbírku hmotných dokladů především k dějinám tradiční lidové kultury, domácnosti, lidového oděvu, řemesla a zemědělství. Časově sbírka spadá do období od konce 18. století do poloviny 20. století. Sběrnou a výzkumnou oblastí je severní část etnografické oblasti Hané včetně jeho blízkého okolí (Litovelsko, Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Konicko, Mohelnicko, Uničovsko a Šternbersko). Jádrovou oblastí muzejního sběru je Litovelsko a Olomoucko.

Muzejní sbírka se začala tvořit od konce osmdesátých let minulého století v souvislosti s plánovaným vznikem muzea, které bylo nakonec slavnostně otevřeno v dubnu 1990. Víceméně nesystematický sběr hmotných dokladů k dějinám lidové kultury na Hané – v drtivé části formou darů od občanů obce Příkazy a blízkého okolí – trval další tři desetiletí.

Od prosince 2018, tedy od doby přechodu instituce pod křídla nové celostátní instituce s názvem Národní muzeum v přírodě, se sbírka Hanáckého muzea v přírodě postupně třídí a odborně zpracovává. Koncem roku 2021 požádalo Národní muzeum v přírodě Ministerstvo kultury ČR o zápis sbírky do Centrální evidence sbírek muzejní povahy (dle zákona č. 122/2000 Sb). Tomuto požadavku MInisterstvo kultury ČR vyhovělo a sbírku 13. prosince 2021 do celostátní evidence pod kódem HAN/021-12-01/476021 zaevidovalo. V současné době (1/2024) je sbírka tvořena jednou podsbírkou (etnografickou) a  má celkem 453 evidenčiních čísel. 

Více o sbírce:

https://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/detail-ces_us_cat.1-000176196-Sbirka-Hanackeho-muzea-v-prirode

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka