Závěrečná mezinárodní konference Ochrana sbírek muzeí v přírodě 2024

Mezinárodní konference  „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“  se uskuteční 10. 4. 2024 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, v konferenčním sále objektu Sušák.

Konference je realizována v rámci projektu „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Účast na konferenci je bezplatná.

 

Program:

8.30 – 9.30       Registrace

9.30                     Přivítání, vystoupení hostů – Zástupce Norského velvyslanectví, MKČR, MFČR, Národní muzeum v přírodě       (NMvP), ČV ICOM, Technické muzeum v Brně

10:00                  Představení NMvP/VMP – J. Ondruš, NMvP

10.30                  Prezentace výsledků projektu „Zabezpečení sbírek NMvP“, Česko – Norská spolupráce – V. Mikušek, NMvP

11.15                  Přestávka na kávu

11.30                  Systém požární ochrany historických budov městské památkové zóny Røros, zapsané do Seznamu       
  světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO – R. Dahlen, K. Nielsen , Røros Kommune, Norsko

12.00                  Systém preventivních opatření pro ochranu sbírek NMvP -   Integrovaný bezpečnostní systém ASSET, 
  Grafický monitorovací a řídící systém LATIS – FIDES 

12.20                  Možnosti získání zdrojů pro financování systémů technické ochrany kulturního dědictví – P. Jirásek,   
  CultureTech

12.30                  Diskuse

13.00                  Oběd

14.00                  Prohlídka systémů technické ochrany instalovaných v areálech VMP

  Prezentace Interaktivního virtuálního pultu centrální ochrany

Jednací jazyk: čeština a angličtina, simultánní překlad je zajištěn.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka