Mezinárodní konference Ochrana sbírek muzeí v přírodě 2022

Mezinárodní konference  „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“  se uskuteční 26. 8. 2022 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně v sále Janíkovy stodoly v areálu Dřevěného městečka.  Konference je součástí 26. Generální konference ICOM 2022 v Praze.

Konference je organizačně a finančně je zajištěna v rámci projektu „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Partnery projektu jsou Český výbor ICOM, Røros Kommune Norsko a Technické muzeum v Brně.

Cílem konference je seznámení se způsoby ochrany sbírkových muzejních předmětů před požárem, zcizením nebo vandalstvím s využitím moderních technických prostředků. Zkušenosti s touto špičkovou technikou budou prezentovány na základě jejího využití v památkově chráněném objektu Libušín, který byl nově rekonstruován po devastujícím požáru v roce 2014. Pro účastníky konference bude zajištěna návštěva technického zázemí Libušína formou exkurze s odborným výkladem

Další zkušenosti budou prezentovány Norským partnerem projektu. Zástupci lokality Røros, která je zapsána na seznamu UNESCO, představí způsoby ochrany objektů jejichž historie sahá až do 16. století.

Vzdělávání a metodika praktické výuky v oblasti zabezpečení sbírek pro zaměstnance muzeí bude tématem prezentace zástupců Metodického centra  Technického muzea v Brně.

 

Přihláška na konferenci

Program konference

Mapa místa konání konference

Nabídka jídel na konferenci

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka