Projekt doprůzkumu a analýza rizik - lokalita Tylovice, Rožnov p. R.

Projekt doprůzkumu a analýza rizik - lokalita Tylovice, Rožnov pod Radhoštěm, pozemky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámici Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je provedení doprůzkumu a vypracování analýzy rizik (AR). Cílem je vymezení případného znečištění horninového prostř., podzemních a povrchových vod těžkými kovy a PAU. AR komplexně zhodnotí existující a potenciální rizika plynoucí z kontaminace. Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti sanací starých ekologických zátěží.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 012 740 Kč

  • Dotace EU: 860 829 (85%)
  • Příspěvek příjemce podpory: 151 911 Kč (50%)

 

Datum zahájení realizace projektu: 21. 6. 2018

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2019

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka