Opravy šindelové krytiny na objektech Valašského muzea v přírodě

Národní muzeum v přírodě realizuje projekt „Opravy šindelové krytiny na objektech Valašského muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Integrovaného operačního programu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zlepšit technický stav poškozených střešních konstrukcí na objektech lidové architektury, které jsou zároveň sbírkovými předměty v areálu Valašské dědiny a Mlýnské doliny. Součástí vybavení objektů jsou sbírkové předměty, u kterých by vlivem zatečení došlo k nevratnému poškození. Celkové náklady projektu jsou 1.870 364 Kč, z toho dotace bude činit 1.187 176 Kč.

 

V rámci první etapy (1.8.2019 – 30.11.2020) bude realizována oprava objektů v areálu Mlýnské doliny:

  • Hamr z Ostravice – výminek
  • Mlýn z Velkých Karlovic

 

Ve druhé etapě dojde k opravám střech tzv. „Živého hospodářství“ v areálu Valašské dědiny. Jedná se o objekty Usedlosti z Velkých Karlovic- Jezerného:

  • stavení
  • stodola
  • chlév
  • chlévek
  • sklep se seníkem

Tato etapa bude realizována od 1.3. do 30.9.2021.

Hlavním cílem projektu je zachování kulturních památek jako hmotného kulturního dědictví a jeho zpřístupnění veřejnosti.

 

Připravované akce