Digitalizace sbírkových fondů Valašského muzea v přírodě

Národní plán obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

Výzva č. 0241/2023

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Na základě této výzvy podalo NMvP – Valašské muzeum v přírodě projekt „ Digitalizace sbírkových fondů Valašského muzea v přírodě“.

Projekt Digitalizace sbírkových fondů Národního muzea v přírodě v jeho organizační složce Valašské muzeum v přírodě (dále jen VMP) se týká sbírkového fondu VMP evidovaného v CES (Celostátní evidence sbírek - evidenční číslo sbírky VMR/002-04-29/104002). Realizace projektu obohatí nabídku badatelských služeb VMP nejen pro odbornou veřejnost a zároveň zefektivní práci kurátorů se sbírkovým fondem muzea. Zásadní je však zkvalitnění zpřístupnění a popularizace sbírkových fondů pro odbornou a laickou veřejnost. Výstupem pro ni je webová aplikace Muzejní VadeMeCum (firma BACH systems, s.r.o. Olomouc) – on-line katalog sbírkového fondu VMP, kde jsou výsledky digitalizace jsou zpřístupňovány.

Funkčnost a naplnění cíle projektu je závislá na technickém a technologickém vybavení centrálního pracoviště NMVP v Rožnově pod Radhoštěm. Stávající ICT technika včetně SW je již amortizovaná a její aktuální stav není plně kompatibilní s novými technologickými možnostmi v oblasti SW. Je potřebná jejich aktualizace.

Cílem projektu je vytvoření vhodného prostředí pro systematickou digitalizaci sbírkových předmětů NMVP z pohledu dostatečné datové kapacity, rychlosti ukládání, ICT bezpečnosti ukládaných dat s výhledem na minimálně 5 let a s možností operativní rozšiřitelnosti všech navržených HW prvků v režimu ONLINE – bez výpadku a nedostupnosti služeb.  Nejen pro lokalitu VMP, ale také pro „datově“ přidružené pobočky NMvP: Hanácké muzeum v přírodě (dále „HMP“), Muzeum v přírodě Vysočina (dále „MPV“), Muzeum v přírodě Zubrnice (dále „MVZ“).

Součástí projektu je i částečná digitalizace skupiny „kraslice“ sbírkového fondu VMP, včetně přírůstků za kalendářní rok.

Celková hodnota projektu činí 3.151.000 Kč

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

 

Připravované akce