(NE)Tradice žije!

Česká národopisná společnost, z. s.

ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě, Muzeem a galerií v Prostějově a Akademií věd ČR, v.v.i.

Vás zve na vědeckou konferenci

 

(NE)Tradice žije!

Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie

19.–21. září 2023

Konference se uskuteční v Národním domě v Prostějově (Vojáčkovo náměstí 1, 796 01 Prostějov).

Slovo tradice je v dnešní době skloňováno v nejrůznějších kontextech. Společenské změny druhé poloviny 19. a 20. století zapříčinily nejen zásadní proměnu venkovského prostředí a lidové kultury, ale také vnímání toho, co je a co není tradiční. V současné době se setkáváme s několika druhy etnokulturních tradic – s tradicemi v zásadě nepřerušenými, které se předávají od dob nejstaršího doložení až do současnosti, s tradicemi obnovenými, modifikovanými i vymyšlenými. Zatímco kolektivizace venkova znamenala definitivní odklon od tradičního způsobu života, především po roce 2000 zaznamenáváme tendenci „navracet se ke kořenům“, a to v nejrůznějších podobách. Mezi nejvýraznější projevy, které tento trend postihuje, jistě patří lidové zvyky a slavnosti, kroje, řemesla, stavitelství, gastronomie nebo léčitelství.

Konference si klade za cíl prozkoumat procesy, kterými tradice procházejí, a zaměřit se na jejich reflexi v současné společnosti, a to jak v teoretické rovině vědecké a badatelské, tak z pohledu nositelů současných tradic i společnosti jako celku.

Kontaktní osoba: Eva Kuminková, eva.kuminkova(zavináč)gmail.com.

Přihlašovat bez příspěvku se můžete prostřednictvím online formuláře do 15. srpna 2023.

Program ke stažení je zde.

 

                                        

 

 

 

 

Připravované akce