Rady a poradní orgány

MUZEJNÍ RADA

Ing. Jindřich Ondruš, ředitel muzea
Ing. Věra Cábová, ekonomický náměstek
Ing. Milan Gesierich, technický náměstek a statutární zástupce ředitele
PhDr. Eva Kuminková, Ph.D., náměstek pro odbornou činnost
Ing. Jaroslav Polášek, provozní náměstek
 

Připravované akce