Sklářský den

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Představení sklářského řemesla, práce mistrů sklářů na venkovní peci.

Sklářský den

REŽIE:

Bc. Milena Bahounková – tel.: 571 757 148, email: bahounkova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka