Pavel Mizera - sochy

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Sochař, který svůj profesní život spojil s Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem, představí aktuální tvorbu v podobě dřevěných objektů v hravé kombinaci s dalšími materiály.

Kurátor výstavy

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka