Národní muzeum v přírodě vás zve

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Narozeninový program k 50. výročí založení Muzea v přírodě Vysočina, v němž Valašské muzeum v přírodě, Hanácké muzeum Příkazy, Muzeum v přírodě Zubrnice a Muzeum v přírodě Vysočina představí své regiony.

Program:

 • v 10.30 hodin – zahájení programu na pódiu na betlémské návsi
 • v 11.00 hodin – vernisáž výstavy Krásná práce v domě čp. 178
 • od 13.30 do 15.30 hodin – slavnostní program na pódiu, během něhož se představí citerista Michal Müller, FS Vysočan, NS Cholina, NS Cholinka, NS Kohoutek a NS Závršan
 • od 10.00 do 17.00 hodin – v památkové rezervaci Betlém se představí vybraní lidoví výrobci ze čtyř regionů (před Orlovnou)
  • komentované prohlídky expozičních domků a Tkalcovny na Betlémě
  • ve vybraných domcích ukázky řemesel a dílničky
  • promítání dokumentů a dobových fotografií z archivu Muzea v přírodě Vysočina
  • hudební vystoupení v areálu
  • herní koutek s loutkovým divadlem

Program se koná po záštitou ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.


Poznámka: Vstup na tento celodenní program v památkové rezervaci Betlém Hlinsko ZDARMA.

PhDr. Ilona Vojancová

výzkumná a vývojová pracovnice

ilona.vojancova@nmvp.cz

specializace: regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Soubory ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka