Den architektury

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Komentované prohlídky a doprovodné programy věnované zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku.

Program Den architektury během dne nabídne povídání o lidové architektuře a možnostech využití tradičních technologií a materiálů v moderním stavitelství, ukázky stavebních technik i doprovodný program pro děti.

V 10.00 a 13.30 hodin se mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu památkové rezervace Betlém v Hlinsku zaměřených na tradiční lidovou architekturu. Po celý den jsou připraveny ukázky vybraných stavebních technik (např. výroba povřísla a vázání došků, výroba nepálených cihel, výroba šindele), pro děti tematická dílna.


Trvání programu: od 9.00 do 15.30 hodin (areál památkové rezervace Betlém otevřený  od 8.30 do 16.00 hodin)
Vstupné na akci (komentované prohlídky v 10.00 a 13.30 hodin, ukázky stavebních technik a dílna pro děti): ZDARMA.

Garant programu:

PhDr. Magda Křivanová

ředitelka Muzea v přírodě Vysočina

magda.krivanova@nmvp.cz
469 326 415
778 700 099