Anenská pouť

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností. 

10:00   Mše svatá ve farním kostele Všech svatých na náměstí

11:00 – 11:15 Řazení průvodu před kostelem

  • hudební doprovod během mše svaté a procesí - Dechová hudba ROŽNOVANKA 
  • nosítka se sochou svaté Anny - VALAŠENKA z Vidče 

11:45 – 12:00 Příchod procesí do Dřevěného městečka

 

DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO

9:00 – 18:00  – lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi - FINKOVY historické kolotoče

9:30 – 15:00 pod Bilkou - Flašinetář HENRI NOUBEL

10:00, 10:30, 12:45, 13:15, 14:00  kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích - Kejklíři a akrobati VLČKOVI

11:45 a 13:30 loutková představení pro děti v Janíkově stodole - LOUTKOVÉ DIVADLO BABKY MILÁDKY z Ostravy

13:30 k poslechu na pódiu u rybníčka - Dechová hudba ROŽNOVANKA

14:00 koncertní vystoupení v kostele sv. Anny - Mužské pěvecké sdružení ROŽNOVŠTÍ OGAŘI

15:00 hlavní program na komorním amfiteátru - Folklorní skupina LIMBORA Prečín (Slovensko)

Začátky jednotlivých představení v Dřevěném městečku se přizpůsobují náboženským obřadům.


VSTUPNÉ

základní: 160 Kč  • snížené: 130 Kč • žáci: 70 Kč • rodinné: 320 Kč • zvíře: 40 Kč

Režie

Mgr. Jana Tichá

kurátorka sbírky

jana.ticha@nmvp.cz
571 757 115

specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita

sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Plakát a program


Koupit vstupenku on-line:

Dřevěné městečko

Anenská pouť