Anenská pouť

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností. 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

Římskokatolická farnost v Rožnově pod Radhoštěm 

 

10:00 - mše svatá ve farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm

11:00 – 11:15  – před kostelem Všech svatých řazení krojovaného procesí s muzikou, průvod městem do Valašského muzea v přírodě

11:30 – 11:45  – příchod do Dřevěného městečka, před kostelem svaté Anny ukončení svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně; nosítka se sochou svaté Anny ponesou děti z VALAŠENKY Vidče

9:00 – 18:00  – lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi v Dřevěném městečku 

 

Během dne vystoupí:

      FINKOVY historické kolotoče a houpačky

  •   9:30 – 15:00  flašinetář HENRI NOUBEL
  •  10:00, 10:30, 12:45, 13:15, 14:00  kejklíři a akrobati VLČKOVI - kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích 
  •  11:45 a 13:30 Loutkové divadlo MILADY KUBICOVÉ - loutková představení pro děti v Janíkově stodole
  •  13:30 k poslechu na pódiu u rybníčka - Dechová hudba ROŽNOVANKA
  •  14:00 koncertní vystoupení v kostele sv. Anny - Pěvecké sdružení KRŮŽEK ŠTYR TET a citerista MICHAL MÜLLER
  •  15:00 hlavní program na komorním amfiteátru - ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor z Ostravy

VSTUPNÉ  

Základní      Snížené        Žáci         Rodinné      Zvíře

150 Kč          120 Kč        70 Kč       300 Kč         30 Kč

Režie

Mgr. Jana Tichá

kurátorka sbírky

jana.ticha@nmvp.cz
571 757 115

specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita

sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Plakát a program