XVII. KONFERENCE O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

Konference
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Hanácké muzeum v přírodě ve spolupráci s Hanáckým folklorním spolkem a obcí Příkazy si Vás dovolují pozvat na

 

XVII. KONFERENCI O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

 

Kdy: čtvrtek 9. listopadu 2023, 8,45-15,45

Kde: Záloženský dům (velký sál), Příkazy 18, 783 33 Příkazy

Obsah konference a témata příspěvků:

Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné diskuze zhodnotit nové informace o národopisné oblasti Haná a okolí (Horní Haná, Malá Haná, Drahansko, Záhoří a Vyškovsko). Příspěvky se mohou věnovat všem složkám lidové kultury (zaměstnání a obživa, sídlo a dům, odívání, obřady, obyčeje a zvyky, výtvarná kultura a slovesný, hudební a taneční folklor, folklorismus, nářečí…), ale i dějinám národopisu a etnografickému vymezení regionu. Konference navazuje na předchozí setkávání odborníků a zájemců, která probíhají od roku 1991.

Konferenční poplatek:

Pro posluchače 300 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku (HANFOS), seniory (65+) a studenty (15–26 let) 200 Kč. Poplatek bude hrazen při prezenci v den konání konference. V ceně poplatku je zahrnuto občerstvení v průběhu konference, propagační materiály, účast na doprovodných programech a jeden výtisk sborníku z konference (bude zaslán účastníkům krátce po vydání v průběhu října 2024).

Termín a způsob přihlášení:

Termín přihlášení na odbornou konferenci pro přednášející je do 2. listopadu 2023. Přihlášení na konferenci o lidové kultuře je možné prostřednictvím online formuláře, který naleznete na adrese (linku) https://1url.cz/@KonferenceoHane

Důležité informace:

Účastníci konference obdrží nejpozději 3. listopadu 2023 elektronicky (e-mailem) program konference a organizační pokyny. Konferenční sborník bude představen v rámci 14. ročníku folklorního festivalu Setkání Hanáků, který se uskuteční 28. září 2024 v Příkazích. Další informace naleznete na webu či Facebooku, případně neváhejte oslovit kontaktní osobu za Hanácké muzeum v přírodě.

Kontaktní osoba:

Mgr. Josef URBAN, Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy 54, 783 33 Příkazy, tel. + 420 773 769 902, e-mail: josef.urban@nmvp.cz

PROGRAM

XVII. KONFERENCE O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

8:00 – 8:45         Prezence

8:45 – 9:00         Slavnostní zahájení, zdravice pořadatelů a hostů

I. blok příspěvků

9:00 – 9:15         Zemský klíč. Pokladový rukopis jako specifický projev magického myšlení

     Mgr. Anna GRŮZOVÁ, Ph.D.

     Moravská zemská knihovna v Brně

9:15 – 9:30         Sbírka kramářských písní Josefa Vrbky z Nákla

     Mgr. Martin DROZDA, Ph.D.

     Moravská zemská knihovna v Brně

9:30 – 9:45         "Jako ptáčata bez hnízda." Nucené vnitřní migrace na Drahansku v letech 1940–1948

     Mgr. Dana VEDRA

     Moravské zemské muzeum, Brno

9:45 – 10:00      "Zapomenutá" moravská emigrace – z Hané do Łabunie (1857/1858)

     Dr. Tadeusz BRANECKI – Dr. Agnieszka SZYKUŁA-ŻYGAWSKA

     Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu / Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

10:00 – 10:15    Zapomenuté hodnoty venkovského prostředí v Moravské bráně

     Mgr. Radek BRYOL, Ph.D.

     Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

10:15 – 10:30    Diskuze po I. bloku příspěvků

10:30 – 11:00    Přestávka

II. blok příspěvků

11:00 – 11:15    Stodola s rámovou drážkovou konstrukcí při bývalém statku na předměstí Litovle

                                Ing. Radovan URVÁLEK

                                Litovel

11:15 – 11:30    Pantlék – koruna hlavy hanáckých nevěst a družiček

                                Marie VOJTKOVÁ

                                Hanácké sóbor Hruška

11:30 – 11:45    Možné postupy při rekonstrukci kroje v dnešní době na příkladu obce Prusinovice na Holešovsku

                                Mgr. Markéta HNILICOVÁ

                               Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

11:45 – 12:00    Vojenská terminologie ve Slovníku centrálně středomoravských nářečí

                                Mgr. Marta ŠIMEČKOVÁ, Ph.D.

     Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Brno

12:00 – 12:15    Tradiční lidová kultura v Olomouckém kraji

                                Mgr. Simona PRACNÁ

     Vlastivědné muzeum v Olomouci

12:15 – 12:30    Diskuze po II. bloku příspěvků

12:30 – 13:15    Oběd

13:15 – 14:00    Kulturní program

III. blok příspěvků

14:00 – 14:15    Obnova tradic hanácké dědiny Všetul

                             Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk KRAJCAR

                              Město Holešov

14:15 – 14:30    Mikulášské nadílky na Bouzovsku a jejich proměny v čase

    Bc. Karel FALTÝNEK

    Příkazy

14:30 – 14:45    Kuneš Sonntag a jeho rodná Haná

                               PhDr. Jaroslava ČAJOVÁ

    Nakladatelství Janua, Praha

14:45 – 15:00    Božena Langová – milovnice hanáckých lidových krojů z Příkaz

    Ing. Zbyněk ŽŮREK

    Folklorum, Olomouc

15:00 – 15:15    Loštické hrnčířství ve vzpomínkách posledních pamětníků

    Bc. Karel FALTÝNEK

    Příkazy

15:15 – 15:30    Diskuze po III. bloku příspěvků

15:30 – 15:45    Shrnutí, závěr

Změna programu vyhrazena.

 


Soubory ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka