Volný vstup - první čtvrtek v měsíci

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Zveme Vás na prohlídku Hanáckého muzea v přírodě!

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka