Tradiční tesařské řemeslo

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Prezentace tradičního lidového řemesla.

Prezentace tradičního lidového řemesla. Hoblování, otesávání a další zpracování kulatiny za použití speciálních tesařských nástrojů a nářadí. 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka