Ostatkê na Hané

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Masopustní veselí s předáním ostatkového práva, ostatkový průvod vesnicí, klání o nejlepší
masku či maškaru nebo ukázky výroby zabíjačkových specialit a jejich prodej.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka