Ostatkê na Hané

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Masopustní veselí s předáním ostatkového práva, ostatkový průvod vesnicí, klání o nejlepší
masku či maškaru nebo ukázky výroby zabíjačkových specialit a jejich prodej.

 

Program:

10,00                        Otevření areálu muzea veřejnosti

10,45 – 11,15       Komentované ukázky řeznického řemesla

11,30 – 12,00       Shromáždění masek na dvoře muzea

                                   a ostatkový průvod z muzea k budově obecního úřadu (čp. 125)

12,00 – 12,15       Předání ostatkového práva starostou obce místní chase

12,15 – 13,15       Ostatková obchůzka po vybraných gruntech v obci

13,15                        Návrat obchůzkového průvodu do areálu muzea         

13,30 – 14,00       „Vyplácení“ zaměstnanců a spolupracovníků muzea

14,00 – 14,30       Vyhlášení soutěže o nejlepší ostatkové masky / maškary

14,30 – 15,00       Obřad „pochovávání basy“           

15,00 – 15,15       Předání ostatkového práva chasou zpět zástupcům obce

16,00                       Ukončení programu

 

Po celý den v areálu muzea (10–16 h):

Masopustní dílnička pro děti (světnice)

Smažení a ochutnávka božích milostí (kuchyně)

Ukázky řeznického řemesla (dvůr)

Prodej zabíjačkových produktů (dvůr)

Dechová hudba NÁKELANKA (dvůr; bude se účastnit i obchůzky)

 

Masopustní masky mají do areálu muzea vstup zdarma!

 

Změna programu vyhrazena


Soubory ke stažení