JÍZDA KRÁLŮ NA HANÉ / LIDOVÝ OBYČEJ V PROMĚNÁCH ČASU

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Putovní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci seznamující širokou veřejnost s historií, funkcí a strukturou letničního obyčeje, ale i se současnou podobou jednotlivých jízd králů v obcích a městech, kde se dodnes konají.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka