Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Zahájení výstavy ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 16:00.

Autoři:

Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.

Ing. arch. Petr Čehovský

doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka