ZRUŠENO - Velký redyk

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině.

REŽIE:

Ing. Šárka Kramolišová – tel.: 571 757 114, email: kramolisova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka