ZRUŠENO - Slabikář řemesel... tentokrát o dřevě

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Program ke Dni dětí.

Volný vstup pro žáky do 15 let.

REŽIE:

Mgr. et Mgr. Sabrina Pasičnyková – tel.: 571 757 142, email: pasicnykova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka