ZRUŠENO - Ozvěny Valašského Slavína

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Věnováno manželům Františku a Marii Podešvovým.

REŽIE:

Bc. Milena Bahounková – tel.: 571 757 148, email: bahounkova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka