Živý betlém

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

  • sobota 16. 12. 2023 od 17:00
  • neděle 17. 12. 2023 od 17:00

 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Jitka Brňovjáková

oddělení programů a propagace

jitka.brnovjakova@nmvp.cz
571 757 148

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka