Živý betlém

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

kde: Komorní amfiteátr

  • sobota 16. 12. 2023 od 17:00
  • neděle 17. 12. 2023 od 17:00

V programu účinkují tanečníci, muzikanti a zpěváci z místních souborů Javořina, Radhošť a Soláň, Dechová hudba Horňané a družina Tří králů na koních z Jezdeckého klubu Valašsko.


V letošním roce uplyne třicet let od prvního uvedení programu Živý betlém ve Valašském muzeu. Autorem scénáře je PhDr. Jaroslav Štika, který při jeho tvorbě vycházel z Evangelia sv. Matouše a z tradice tzv. vánočních pastýřských her (nazývaných též pastuši, betlemáři). Jde o živou alegorii Svaté rodiny v Betlémě s mnoha rozmanitými poutníky, kteří přicházejí k jesličkám s dary Ježíškovi. V roce 2011 doznal původní scénář změn. Přibyly autentické záznamy pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí a koledy místního učitele Josefa Tvarůžka.


VSTUPNÉ

  • Dřevěné městečko - dospělí: 130 Kč, snížené: 110 Kč, žáci: 60 Kč, rodinné: 260 Kč

 

Kontakt

Mgr. Jitka Brňovjáková

oddělení programů a propagace

jitka.brnovjakova@nmvp.cz
571 757 148
604 216 593

Plakát


Koupit vstupenku on-line:

Živý betlém