Veselokopecký jarmark

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V sobotu 17. a v neděli 18. července v době od 9.00 do 17.00 hodin se na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční Veselokopecký jarmark.

Pozvání k účasti přijalo několik desítek pečlivě vybraných lidových výrobců z celé České republiky, včetně výrobců oceněných titulem Nositel tradice České republiky nebo Nositel tradice Pardubického kraje. V prostředí muzea v přírodě tak budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si a nakoupit krásné výrobky. Ale také sledovat řemeslníky při práci nebo využít možnosti vyzkoušet si svoji zručnost ve výtvarných dílničkách.Budou zastoupeny různé řemeslné techniky: modrotisk, keramika, lidové hudební nástroje, dřevěné užitné předměty (např. hrábě, násady, kosišťata, vařečky, misky aj.), bylinné sirupy a bylinné čaje. Zaujmou jistě kováři, ale také třeba výrobci slaměných ošatek, soustružených hraček nebo dýmek.

V sobotu s radostí zahraje a zazpívá folklorní soubor Rožínka z Dolní Rožínky, v neděli pak zvesela v 11.00, 13.30 a 15.00 hodin zahraje dechová hudba Hlinečanka z Hlinska. V sobotu 17. července je ve spolupráci s ČSOP ARION připraveno kosení veselokopecké louky. Sekáče s kosou můžete sledovat, případně se zapojit, při procházce muzeem. 

Přístupné budou samozřejmě i všechny expozice v roubených objektech, včetně výstav s názvy Víte, že … a Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset + 1 let světovým kulturním dědictvím UNESCO umístěných ve statku z Mokré Lhoty.

K dopravě na Veselý Kopec je možné využít autobusovou linku Pardubice–Hlinsko a zpět. Pokud přijedete vlastním vozem, dbejte pokynů pořadatelů.

Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6–15 let 70 Kč, studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 120 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 280 Kč
Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)
Upozornění: Na tuto akci není možné zakoupit on-line vstupenku!
Upozornění: Pro návštěvu našeho muzea platí epidemiologická opatření proti šíření onemocnění Covid-19, více informací.

Garant programu:

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka