Starodávný jarmark

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Mgr. Jaroslava Kvapilová

oddělení programů a propagace

jaroslava.kvapilova@nmvp.cz
571 757 148

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka